Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

Najczęstsze pytania dotyczące składania wniosków GMO i GMM.

Ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych - test jednolity.

► W razie wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z Zespołem ds. GMO (tel. 225792723).

 

gmo@mos.gov.pl w terminie 21 dni od wpłynięcia wniosku.

► Pracownicy Zespołu ds. GMO odpowiadają na telefoniczne pytania wnioskodawców w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 9-13.00.

 Opinie społeczne w sprawach GMO można kierować pisemnie (w formie papierowej lub elektronicznej) lub ustnie do protokołu do Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pok. 382 lub e-mailem

Aktualności