Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

 Członkowie Komisji ds. GMM i GMO - VI kadencja (lata 2019-2023):

prof. Ewa Bartnik

dr Marta Gajewska 

prof. dr hab. Rafał Gierczyński 

Rafał Górski 

Krzysztof Kopeć 

Karolina Król 

Dorota Metera 

prof. dr hab. Jacek A. Modliński 

Ewa Mrówka 

płk lek. mgr farm. Tadeusz Nierebiński 

Maria Perkuszewska 

Marek Posobkiewicz 

prof. dr hab. Jarosław Sak 

dr hab.Krzysztof Skowronek 

dr hab. Roman Sławeta 

prof. dr hab. Ryszard Słomski 

Elżbieta Szadzińska 

prof. dr hab. Iwona Traczyk 

Małgorzata Woźniak 

Karol Zieliński 

prof. dr hab. Janusz Zimny

 

 

Aktualności