Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

 Członkowie Komisji ds. GMM i GMO - I kadencja (lata 2015-2019):

Prof.  dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
Prof. dr hab. Ewa Bartnik
Prof. Zbigniew Dąbrowski
Prof. dr hab. Jan Hartman
Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska
Prof.  dr hab. Piotr Rieske
Dr Krzysztof Skowronek
Dr Sławomir Sowa
Adrian Mazur
Ewa Mrówka
Płk. dr Janusz Kocik
Karolina Król
Dr hab. Roman Sławeta
Prof. dr hab. Iwona Traczyk
Małgorzata Woźniak
Prof. dr hab. Tadeusz Żarski
Dr n med. Maciej Kisiel
Karol Zieliński
Prof. dr hab. Piotr Skubała
Rafał Górski
Dorota Metera

Aktualności