Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

Zespół ds. GMO w Ministerstwie Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. 225792723,
faks 0225792730
e-mail:gmo@mos.gov.pl

Pracownicy Zespołu ds. GMO odpowiadają na telefoniczne pytania wnioskodawców w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 9-13.00.

Skargi i wnioski
Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. 0225792550
faks 0225792290
e-mail:gmo@mos.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy ds.:

Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej
Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody
Ministerstwo Środowiska
Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. 0225792538
faks 0225792290
 

Systemu wymiany informacji o bezpieczeństwie biologicznym
Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody
Ministerstwo Środowiska
Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. 0225792538, 0225792723,
faks 0225792290
joanna.rybak@mos.gov.pl

Aktualności