Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

Zespół ds. GMO w Ministerstwie Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. 223692723,
 
e-mail:gmo@mos.gov.pl

Pracownicy Zespołu ds. GMO odpowiadają na telefoniczne pytania wnioskodawców w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 9-13.00.

Skargi i wnioski
Departament Ochrony Przyrody
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. 223692723
 
e-mail:gmo@mos.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy ds.:

Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej
Departament Ochrony Przyrody
Ministerstwo Środowiska
Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. 223692723
 

Systemu wymiany informacji o bezpieczeństwie biologicznym
Departament Ochrony Przyrody
Ministerstwo Środowiska
Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. 223952723
 
e-mail: joanna.rybak@mos.gov.pl

Aktualności