Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

Od 1 maja 2004 roku decyzje na wprowadzenie do obrotu na terenie Unii Europejskiej produktów wytworzonych z GMO lub zawierających GMO wydaje Komisja Europejska.

Aktualny wykaz produktów dopuszczonych do obrotu na terenie UE znajduje się na stronie internetowej KE.

Aktualności