Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

Rejestry GMO Ministra Środowiska

Pod powyższym linkiem można znaleźć między innymi kompletny rejestr wniosków o wydanie zgody na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska wraz z wydanymi decyzjami, kompletny rejestr uchwał Komisji ds. GMO oraz aktualny rejest zamkniętego użycia GMO (wraz z danymi archiwalnymi, które są sukcesywnie uzupełniane).

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępu do informacji, pracownicy Zespołu ds. GMO w Departamencie Leśnictwa i Ochrony Przyrody MŚ w każdej chwili służą informacjami na temat nowych postępowań dotyczących wydawania zgód i zezwoleń na działania z GMO.

Nowe rejestry GMO Ministra Środowiska - wdrażamy nową aplikację do przeglądania rejestrów GMO. Nie są one jeszcze kompletne, ale prosimy o wszelkie uwagi na temat ich działania.
 

Aktualności